Αντιμετώπιση χαλάρωσης

Αντιμετώπιση χαλάρωσης σε πρόσωπο και σώμα με τη βοήθεια των laser

Είναι πολύ γνωστές θεραπείες και πολύ δημοφιλείς τα τελευταία χρόνια. Είναι μάλιστα γνωστές και ως «lunch time treatments».

Για την αντιμετώπιση της χαλάρωσης τόσο στο πρόσωπο όσο και στο σώμα, χρησιμοποιούμε μη επεμβατικά laser (non ablatives) για να προκαλέσουμε σύσφιξη και ανάπλαση σε πρόσωπο και σώμα.