Ενέσιμες θεραπείες γύρω από τα μάτια

Επίσης, τα τελευταία χρόνια εφαρμόζονται τεχνικές με τη χρήση ειδικών απορροφήσιμων ή μη ραμμάτων (threds) στην περιοχή γύρω από τα μάτια, ώστε με συγκεκριμένο τρόπο και με τομές οι οποίες κρύβονται στο τριχωτό της κεφαλής να ανασηκώνουν – τεντώνουν το δέρμα γύρω από τα μάτια, εξαφανίζοντας τη χαλάρωση. Επίσης, πολύ συχνά τον τελευταίο καιρό γίνεται συνδυασμός ενέσιμης μεσοθεραπείας με laser τρίτης γενιάς που προκαλούν ανάπλαση και σύσφιξη, ώστε να βελτιώνεται η εικόνα και η ποιότητα του δέρματος της περιοχής γύρω από τα μάτια, καθώς και όλου του προσώπου. Οι ενέσιμες μεσοθεραπείες βοηθούν στην ενυδάτωση και σύσφιξη του προσώπου και μπορούν να επαναλαμβάνονται κάθε 2 έως 3 μήνες.

Θα πρέπει πάντα η ενδιαφερόμενη ή ο ενδιαφερόμενος που θέλει να βελτιώσει την αισθητική εικόνα του προσώπου του και ιδιαίτερα της περιοχής γύρω από τα μάτια, να απευθύνεται στον ειδικό Πλαστικό Χειρουργό, Κοντογιάννη Θάνο, ώστε μετά από τη συζήτηση και τη σωστή ενημέρωση από τον γιατρό, να καταλήγει στο συγκεκριμένο πρωτόκολλο ομορφιάς που πρέπει να ακολουθήσει για να πετύχει το καλύτερο επιθυμητό αποτέλεσμα.